Giải pháp không gian vì sức khỏe


Các giải pháp thông minh cho không gian làm việc hiệu quả và an toàn

Các điều kiện và đặc điểm tại không gian làm việc nơi một hoạt động cụ thể được thực hiện có ý nghĩa quyết định đối với sức khỏe, hạnh phúc và năng suất của nhóm. Tất cả mọi thứ từ cách bố trí, đồ nội thất được lựa chọn đến thiết kế nội thất đều cần được quan tâm. Thêm vào đó, những yếu tố khác như ánh sáng, mức độ ẩm, chất lượng không khí, hoặc những yếu tố được Chứng nhận WELL v.2 cũng khá là quan trọng.Về vấn đề này, các thiết bị thông minh mới...

Xem nhiều hơn