Không gian cảm hứng — giải pháp


KHÔNG GIAN THƯ GIÃN- VĂN PHÒNG OLYSIUM

Nina và Brad (Float Studios), team thiết kế văn phòng Elysium cho biết: "Chúng tôi muốn tạo cho Elysium một nơi để thiền tịnh tách biệt, vì vậy chúng tôi đã nghĩ về những gì mang lại một môi trường thư giãn nhất". Sử dụng ghế phòng chờ được bao quanh bởi cây cảnh tắm trong ánh sáng tự nhiên, họ đã tạo ra một ốc đảo trong nhà có ý nghĩa đối với một công ty khoa học và công nghệ. “Thiên nhiên là yếu tố trung tâm của nghiên cứu lão hóa, do đó, thật tự nhiên khi...

Xem nhiều hơn