ACTIU

Actiu là một công ty của Tây Ban Nha đặt tại Foia de Castalla (Alicante), với hơn 50 năm kinh nghiệm nâng cao đời sống của con người thông qua việc thiết kế và sản...

Giá ban đầu

Actiu là một công ty của Tây Ban Nha đặt tại Foia de Castalla (Alicante), với hơn 50 năm kinh nghiệm nâng cao đời sống của con người thông qua việc thiết kế và sản xuất đồ nội thất cho không gian làm việc, học tập, các dự án và không gian công cộng.

 

Actiu đầu tư liên tục vào công nghệ; cam kết tăng trưởng bền vững; sự tích hợp của thiết kế trong tất cả các quy trình và quốc tế hóa của công ty là yếu tố then chốt cho sự hiện diện của hãng tại 90 quốc gia trên năm châu lục. Tiềm năng thương hiệu của Actiu và cơ sở hạ tầng địa phương đặt tại mỗi khu vực cho phép Actiu và các đối tác chiến lược tập trung hóa vào quy trình dựa trên việc phân tích và quản lý các nhu cầu của dự án. Mục đích của Actiu là sử dụng tối đa các nguồn lực để mang đến cho khách hàng kết quả tốt nhất.

 

 

 ← Sản phẩm trước Sản phẩm tiếp theo →