BIDV- SUMI TRUST LEASING COMPANY (BSL)

SMTB là ngân hàng ủy thác lớn nhất tại Nhật với tổng tài sản 585,4 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2016. Cổ phiếu chủ sở hữu của Công ty là 19,9...

Giá ban đầu

SMTB là ngân hàng ủy thác lớn nhất tại Nhật với tổng tài sản 585,4 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2016. Cổ phiếu chủ sở hữu của Công ty là 19,9 tỷ đô la. BIDV và SMTB đã hợp tác từ năm 2013 để nghiên cứu và phát triển nhiều dự án kinh doanh, đào tạo và chuyển giao công nghệ. BSL dự kiến sẽ cung cấp các sản phẩm cho thuê tài chính cạnh tranh, hấp dẫn và tiện lợi cho thị trường, nhờ hỗ trợ của SMTB bằng cách thiết lập mối quan hệ với các nhà cung cấp Nhật Bản, cũng như mạng lưới toàn quốc của BIDV. BSL là công ty cho thuê tài chính đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình liên doanh giữa ngân hàng thương mại địa phương với một tổ chức tài chính nước ngoài.

Thiết kế: Nguyễn Thanh Tùng

Phạm vi công việc: Thiết kế (mỹ thuật và kỹ thuật)

Địa điểm: Hà Nội← Sản phẩm trước