Giải pháp không gian Giáo dục


GAIA by Actiu®, giải pháp cho lớp học thoải mái hơn, an toàn hơn

Sự tham gia của Actiu trong những năm gần đây trong việc chuyển đổi giáo dục thông qua việc thiết kế các không gian đa chức năng và linh hoạt , cho phép tiến tới các mô hình học tập mới này, được Gaia by Actiu ® , một dự án được thành lập với mục đích giúp đạt được những điều tốt nhất điều kiện có thể có trong không gian làm việc và bây giờ cũng đã được ứng dụng trong phạm vi lớp học. Đây là nền tảng thông minh đầu tiên dành cho không gian lành mạnh và hiệu quả , cảm biến môi trường cho phép thu thập dữ liệu về việc sử dụng các lớp học và điều kiện của môi trường, với mục đích thu thập thông tin quan tâm có tác động tích cực đến sức khỏe- của học sinh và giáo viên .

Xem nhiều hơn