nghiên cứu


THIẾT KẾ VĂN PHÒNG TUYỆT VỜI THỰC SỰ TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

Người ta cho rằng thiết kế Văn phòng cần phản ánh văn hóa và giá trị doanh nghiệp.Nhưng không chỉ đơn giản là tuyên bố “chúng tôi tin vào việc làm việc nhóm” rồi triển khai một văn phòng hoàn toàn mở. Các doanh nghiệp cần tìm được điểm tối ưu trên dải giá trị biến đổi từ việc khuyến khích sự hợp tác chung (giữa các nhân viên trong văn phòng) đến việc thu xếp không gian cho công việc cần yên tĩnh.Để làm được như vậy, cần nhớ bảy nhân tố mang tính định nghĩa cho một không...

Xem nhiều hơn