Giải pháp không gian Giáo dục


GAIA by Actiu®, giải pháp cho lớp học thoải mái hơn, an toàn hơn

Sự tham gia của Actiu trong những năm gần đây trong việc chuyển đổi giáo dục thông qua việc thiết kế các không gian đa chức năng và linh hoạt , cho phép tiến tới các mô hình học tập mới này, được Gaia by Actiu ® , một dự án được thành lập với mục đích giúp đạt được những điều tốt nhất điều kiện có thể có trong không gian làm việc và bây giờ cũng đã được ứng dụng trong phạm vi lớp học. Đây là nền tảng thông minh đầu tiên dành cho không gian lành mạnh và hiệu quả , cảm biến môi trường cho phép thu thập dữ liệu về việc sử dụng các lớp học và điều kiện của môi trường, với mục đích thu thập thông tin quan tâm có tác động tích cực đến sức khỏe- của học sinh và giáo viên .

Xem nhiều hơn


Trường học trở nên năng động và linh hoạt hơn nhờ lựa chọn vải bọc thông minh

TRƯỜNG QUỐC TẾ NEXUS là một chuẩn mực trong lĩnh vực giáo dục tại Singapore. Dựa trên phương pháp STEAM mới (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineer - Kỹ thuật, Arts - Nghệ thuật và Maths - Toán học), trường dựa vào không gian sáng tạo và linh hoạt để cải thiện trải nghiệm học tập của học sinh.Trong khái niệm STEAM; bàn ghế là rất cần thiết để tạo điều kiện cho phương pháp dạy học mới này. Do đó, trường đã hướng đến các chuyên gia để biến cơ sở mới của mình ở Aljunied...

Xem nhiều hơn


Hành trình Giáo dục - Hướng tới Thiết kế một nền giáo dục mới

Actiu vừa mới ra mắt một bản nghiên cứu và hướng dẫn mới có tênThe Journey of Education, towards the Design of a New Education(Hành trình giáo dục, hướng tới thiết kế một nền giáo dục mới )Hành trình giáo dục đưa chúng ta vào một chuyến tham quan khám phá những điều sau đây: Phân tích của các chuyên gia và quan điểm từ chính sinh viên Các câu chuyện thành công Không gian đào tạo dựa trên nền tảng Cơ sở đa chức năng Các phương pháp luận nghiên cứu về Không gian làm việc như Agile và Coolworking® Gaia by...

Xem nhiều hơn