Giải pháp không gian Giáo dục


Trường học trở nên năng động và linh hoạt hơn nhờ lựa chọn vải bọc thông minh

TRƯỜNG QUỐC TẾ NEXUS là một chuẩn mực trong lĩnh vực giáo dục tại Singapore. Dựa trên phương pháp STEAM mới (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineer - Kỹ thuật, Arts - Nghệ thuật và Maths - Toán học), trường dựa vào không gian sáng tạo và linh hoạt để cải thiện trải nghiệm học tập của học sinh.Trong khái niệm STEAM; bàn ghế là rất cần thiết để tạo điều kiện cho phương pháp dạy học mới này. Do đó, trường đã hướng đến các chuyên gia để biến cơ sở mới của mình ở Aljunied...

Xem nhiều hơn


Hành trình Giáo dục - Hướng tới Thiết kế một nền giáo dục mới

Actiu vừa mới ra mắt một bản nghiên cứu và hướng dẫn mới có tênThe Journey of Education, towards the Design of a New Education(Hành trình giáo dục, hướng tới thiết kế một nền giáo dục mới )Hành trình giáo dục đưa chúng ta vào một chuyến tham quan khám phá những điều sau đây: Phân tích của các chuyên gia và quan điểm từ chính sinh viên Các câu chuyện thành công Không gian đào tạo dựa trên nền tảng Cơ sở đa chức năng Các phương pháp luận nghiên cứu về Không gian làm việc như Agile và Coolworking® Gaia by...

Xem nhiều hơn